Home
Familienaam
Tot ongeveer 1680 werd naast Noë ook Ouweel als familienaam gebruikt.

Noë werd verschillend geschreven t.w.:
Noë, Noé, Noue, Nouwe, Noué, Nowë, Nowée, Nowéé, Nowe, Nowee en Nowé.

(Men gebruikte tot ver in de 19e eeuw vaak een U voor een W).

Vanaf ongeveer 1750 werd het Nowee en Nowé.

De naam werd tot 1951 per gemeentehuis/stadhuis anders geschreven. Een voorbeeld hiervan is mijn vader, hij werd in 1915 geboren in de Hof van Delft onder de naam Nowee en tekende zijn
persoonsbewijs te Den Hoorn (in de gemeente Schipluiden) in 1941 met Nowé. Hij trouwde in 1947 te Delft onder de naam Nowee, omdat dat volgens de ambtenaar de juiste schrijfwijze was. Vanaf 1970 is hij zijn naam weer met een é gaan schrijven.

De in Nederland wonende Nowées stammen vermoedelijk allemaal af van Pieter Jacobsz Noë ofte Ouweel.

Vanaf 1951 schrijft een aantal familieleden de naam consequent als Nowé, zij zijn familie van "de tak" die vindt dat Nowee de juiste schrijfwijze van de familienaam is.
De naam Nowé komt ook in België voor (een familieband daarmee is nog niet vastgesteld) en komt van Charleroi waar het "kerstmis" betekent. Noë betekent in het Frans Noach.

Piet Nowee
erkend amateur-genealoog